13/06/2020 (Saturday)

Wieliczka Salt MineWieliczka Salt Mine                                                      33€/140PLN

maximum 40 people                                                     per person

10:30 - 11:00 Krakow, hotel - ul. Piastowska 47 (BUS) 
12:30 Wieliczka Salt Mine 
                       Museum Tour 2-3 hours 
15:15 Bus to Krakow 
16:30 Krakow hotel - ul. Piastowska 47

Reserve / Rezerwacja


Name: Tomas Mundok

PLN NR KONTA: 22 1020 3714 0000 4702 0386 2513

EURO - IBAN PL: 97 1020 3714 0000 4102 0400 6763